Aitub és una empresa amb seu a Tarragona que té com activitat principal el muntatge, desmuntatge i lloguer de bastides. Està formada per un equip humà amb més de 15 anys d'experiència al sector.

Fruit de l'evolució d'un projecte anterior, neix amb l'objectiu d'oferir als seus clients servei integral (Anticorrosió-Aïllament-Bastida) als diferents sectors de la indústria (petroquímic, farmacèutic, alimentari ...) i l'energia (Centrals de Cicle Combinat, Centrals Nuclears ...).

Política d'empresa

Empresa